Akıllı Bilgi Yönetimi Çözümleri

Bilgi, akıllı bir dünyada değişimi tetikleyen en önemli etkendir. Her gün, kontrolsüzce boyutları büyüyen, çeşitleri arttıkça yönetimi iyice zorlaşan verilerimiz ile bilgiye ulaşmak zorlaşmakta ve dolayısıyla doğru ve stratejik kararlar alınmasına engel teşkil etmektedir. Şirketlerin gelişimi ve rekabet gücü, bilginin stratejiye dönüştürülmesi, bu sayede masrafların azaltılması ve verimin yükseltilmesi ile gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında, tüm sektörlerden yerli ve yabancı liderler bir araya gelerek sizlerle verilerinizi daha güvenilir ve stratejik bir zenginliğe dönüştürülmesi sürecinde aşağıdaki konu başlıkları ele alınacaktır:

 • Verilerinizin bir proje ya da kuruluş çapında, yaşam döngüsü boyunca proaktif olarak yönetilmesi
 • İşiniz ve müşterileriniz konusunda doğru öngörüler kazandıracak dinamik yönetim araçları
 • Bilginin karar destek amaçlı kullanımında stratejik hamleler
 • İş yaparken etkileşimde en doğru zaman, fırsatın ve kanal yönetimi konularının belirlenmesi

Akıllı Bilgi Yönetimi Çözümleri” üzerine 5 düşünce

 1. silver account

  Her iki modeli günümüzde şirketlerin yaptığı eğitimlerle karşılaştırdığımızda, yapılan eğitimlerin daha çok geleneksel eğitimler olduğunu görmekteyiz. Son bir kaç yıldır şirketlerin Akademi adı altında şirket Akademilerine benzer çalışma modellerine geçtiğini görmekteyiz. Şirket Akademilerinde üst düzey yöneticilerin en önemli işlevlerinden birisi yapılan eğitim çalışmalarının sorgulanması ve yaratılan katma değerin ölçülmesidir. Günümüzde bir çok şirkette eğitim sonuçlarının, eğitim sonrası yapılan bir değerlendirme testi ile kısıtlı kaldığı, ROI ( yatırımın işletmeye geri dönüş oranı) oranlarının göz ardı edildiği görülmektedir. Bunun nedenlerinden birisi bu konudaki bilgi eksikliği olmakla beraber uygulamalar için yeterli yetişmiş personelin bulunmaması da bir başka etkendir.

  Cevapla
 2. dieta

  Şirketlerin doğru yönetilmesini engelleyen birçok faktör mevcuttur. Her şirketin durumu kendisine özgü bir nitelik göstermektedir. Doğru olan şirketlerin ne kadar sağlıklı yönetilip yönetilmediğinin bilimsel modeller ve veriler ile ortaya konması, şirket yönetimi ile bunların karşılıklı şekilde ele alınmasıdır. Aşağıda kısaca iş dünyasında yaşanılan gerçek olaylar üzerinden bazı çıkarımlar yapılamaya çalışılacaktır. Bu tür durumlar her şirket için geçerli olmayabilir. Birçok şirketin özellikle doğru bir şekilde yönetilmediğinin aşağıdaki faktörler ile ilgili olduğu yapılan alan çalışmalarında görülmüştür. Bu faktörlerin sadece bir kaçı aşağıda ele alınacaktır.

  Cevapla
 3. silver account

  İşletim Modelleri: Danışmanlık şirketlerinin rekabet gücü, iş dünyası ile ilgili olarak sahip olduğu güçlü ve derinlikli bilgi birikimine dayanmaktadır. Bu bilgi birikimi, iş dünyasının değişen koşullar karşısında ayakta kalabilmesine yönelik olarak işletim modelleri geliştirmeleri ile ilgilidir. Güçlü, rekabetçi ve etkin işletim modeller; şirketlerin rakipleri karşısındaki en önemli silahlarıdır. Bu çerçevede doğru danışmanlık şirketleri ile çalışmak, şirketlere, rekabetçi bir işletim modeli yaratmada büyük bir avantaj sağlayacaktır.

  Cevapla
 4. NAC eye drops

  Yönetici ve yönetici adaylarına işletme yönetimi ile ilgili en güncel bilgileri sunan weblog.

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir